Bakara Suresi 1. Ayet Meali ve Anlamı

Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim’in ikinci suresi olmakla beraber hemen her Müslüman tarafından bilinen bir suredir. Uzun olmasına karşın oldukça sevabı bol olan bir suredir. Biz bugün sizlere Bakara Suresi 1. Ayet Meali ve Anlamı ile bilgi vermek istiyoruz. Okumaya devam ederek siz de öğrenebilirsiniz.

Bakara Suresi 1. Ayet Arapça Yazılışı:

الٓمٓۚ

Bakara Suresi 1. Ayetinin Meali (Anlamı):

Elif. Lâm. Mîm.

Bakara Suresi 1. Ayet Tefsiri:

“Elif. Lâm. Mîm.”, tefsir ilminde “hurûf-i mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir. Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuz sûresine bu harflerle başlanır. Bazıları sûre başlarında müstakil bir ayet iken, bazıları da âyetin bir bölümüdür. Buradakiler ise müstakil bir ayettir. Bu harfler, Kur’an’ın müteşâbih âyetlerindendir. Müteşâbih, birden çok mâna ifade etmesi sebebiyle hangisinin kastedildiği okuyanların çoğu tarafından tam olarak anlaşılamayan âyetlere denir. Bu harflerin mâhiyeti ve hangi mânaya geldiği hususunda pek çok görüş bulunmaktadır. Bunlar arasında tercih edilen görüşler şunlardır:

Bu harfler, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah kelâmı olduğuna inanmayanlara meydan okumak için bazı sûrelerin başına getirilmiş ve âdetâ şu mâna kastedilmiştir: “Kur’an-ı Kerîm, şu gördüğü­nüz ve işittiğiniz harflerden oluşan kelime ve cümlelerden meydana gelmektedir. Siz bu harfleri bili­yorsunuz. O hâlde gücünüz yetiyorsa haydi siz de bu harfleri kullanarak Kur’an’a benzer bir kitap ortaya koyun!”

Hurûf-i mukattaa, Allah ve Rasûlü arasında hususi şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Rasûlü bilir. Bu görüşte olan âlimler, “Onlar Kur’ân’ın sırrıdır. Biz zâhirine inanır, mânasını Allah’a bırakırız” derler.

Cenab-ı Hak, tek tek okunan bu harflerle muhatapların dikkatlerini çekerek, bir an için her işi bırakıp vahyedilen muazzam ilâhî hakikatleri can kulağıyla dinlemelerini temin etmektedir. Zira insan fıtratında, görmediği ve duymadığı garib şeylere karşı ilgi duyma özelliği vardır. İnsanlar, bu harflerin mânasını anlamaya çalışırken, onlardan sonra gelen bölümleri de dinlerler ve böylece maksad hâsıl olur.

Başında bu­lundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek üzere Allah Teâlâ bu harflerle yemin etmektedir.

Bu sırlı harflerin kapleri derinden sarsan uyarıcı ve uyandırıcı sadasının peşinden insanlığın kurtuluş muştusu olacak yüce bir kitaba işaret edilerek şöyle buyruluyor:

Bakara Suresi Fazileti

Bakara sure Medine-i münevvere de nazil olmuştur. 286 ayetten oluşan bu sure Allahın varlığını, kudretini, büyüklüğünü, peygamberlere itaatin lazım olduğunu gösteren bekara yani sığır kesme hadisesini bildirdiği için bu sureye Bekara adı verilmiştir. Bekara kelimesi de surenin 67, 68, 69 ve 71. ayeti kerimesinde geçmektedir. Bu surenin konusunu bildirmek için verilen isim olmayan Bekara kelimesi aslında sadece inek veya buzağı anlamına gelmemektedir. Medeni bir sure olmasına rağmen Bakara, Mekki bir sure olan Fatiha’nın hemen ardından geliyor. Fatiha bizi doğru yola ilet duasıyla biterken, Bakara bu bir kitaptır ve hidayettir şeklinde başlamaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir