Category: Dualar

Rabbena Firli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Rabbena Firli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Rabbena Firli duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve Rabbena Firli (rabbenağfirli) duası hakkında. Rabbena Firli Okunuşu Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbena Firli Anlamı...

Rabbena Atina Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Rabbena Atina Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Rabbena Duaları; Rabbena Atina ve Rabbena Firli dualarından olmak üzete iki duadan oluşur. Rabbena Atina duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve Rabbena Duaları hakkında. Rabbena Atina Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ...

Allahümme Barik Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Allahümme Barik Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Allahümme Barik Duası Allahümme Barik duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve Allahümme Barik duası hakkındaki hadisler. Allahümme Barik Okunuşu Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ...

Amentü Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Amentü Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Amentü Duası Amentü duasının türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Amentü duası Kur’an da var mı, namazlarda okunabilir mi? Amentü Okunuşu Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve...

Allahümme Salli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Allahümme Salli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Allahümme Salli duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve Allahümme Salii duası hakkındaki hadisler. Allahümme Salli Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ...

Ettehiyyatü Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Ettehiyyatü Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Ettehiyyatü duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Ettehiyyatü duası okumak farz mı? Kur’an da geçiyor mu? Ettehiyyatü Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ...

Kunut Duası 2 Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Kunut Duası 2 Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Kunut Dualarından ikincisi “Allâhümme iyyake na’büdü” ile başlayan kunut duasıdır. Kunut duası 2 türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve kunut duaları hakkında. Kunut Duası Okunuşu Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî...

Kunut Duası 1 Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Kunut Duası 1 Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Kunut Dualarından birincisi “Allahümme inna nesteinüke” ile başlayan kunut duasıdır. Kunut duası 1 türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve kunut duaları hakkında. Kunut Duası Okunuşu Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve...

Sübhaneke Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Sübhaneke Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Sübhaneke duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Namazlarda Sübhaneke okumak farz mı? Sübhaneke duası Kur’an’da geçiyor mu? Sübhaneke Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve...