Hüvallahüllezi Suresi Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Hüvallahüllezi (Haşr Suresi, 22. 23. ve 24. Ayet)

Huvallahüllezi, Haşr suresinin son 3 ayetidir. 22. ayet “Hüvallahüllezi la ilahe illa…” olarak başladığı için “hüvallahüllezi suresi” ya da hüvellezi olarak bilinir. Huvallahüllezi’yi türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile ezberleyebilir ve faziletlerini öğrenebilirsiniz.

Hüvallahüllezi Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
22- Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü’min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Haşr suresinin bu ayetlerini okumak çok faziletli olduğu için genellikle sabah ve akşam namazlarından sonra okunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Kim gündüz veya gece Haşr süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar.” (Beyhaki)

Hüvallahüllezi tefsirinde, Cenab-ı Hak, “Allah” ismini en başa koyarak kendisinin bazı isim ve sıfatlarını özellikle anmakta, ardından en güzel isimlerin kendisine ait olduğunu hatırlatmaktadır.

24. ayetteki “En güzel isimler” diye çevrilen “esmâülhüsnâ” terimi, “Allah Teâlâ’nın en güzel niteliklerine ve en mükemmel anlamlara delâlet eden isimleri” anlamında kullanılmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.