Muhadramun Nedir? Kimlere Söylenir?

Muhadramun kelimesi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz zamanın da yaşamış olmalarına rağmen onu hiç görememiş ancak Allah’ a ve O’ nun göndermiş olduğu Resulüne inanmış kişilere söylenir. Muhadramun kelimesi, Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz hayattayken onu canlı olarak görmüş ancak Müslümanlığı seçmemiş Efendimizin ölümünden sonra yolları İslamiyet ile birleşerek Müslüman olan kimseler için de kullanılır.

Muhadramun Kelimesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Muhadramun’ un Türkçe kelime anlamına bakmak istersek öncelikle kelimenin Arapça “hadrama” kelimesinden türetildiğini biliyor olmamız gerek. Muhadramun kelimesi hadramun kelimesinin çoğul versiyonudur ve kelimenin çıkış noktası da yine Cahiliye Dönemin de olmuştur. Bu dönem de bazı müşrikler ile Müslümanlar arasın da zaman zaman farklı savaşlar yapıldığı için o müşrik kabile içerisin de yer alan İslam’ ı seçen Müslümanlar diğerlerinden ayrı olduklarını gösterebilmek adına develerinin kulaklarından bir parça kesmekteydiler. Muhadrim ise Arapça’ da “bir kısmını kesen” anlamına gelen bir sözcük olduğu için develerin bu şekil de kulaklarından bir parça kesen kimselere bu şekil de hitap edilmeye başlanmıştır.

Muhadramun; Tarih, Edebiyat, Hadis Gibi Alanlard da Kullanılır!

Hem Cahiliye Dönemin de hem de İslamiyet Dönemin de yaşamış olan bu kimseler kendilerine tarih, edebiyat ve hadis gibi alanlar da ayrı ayrı yer bulmaktadır. Örneğin Edebiyat’ da Cahiliye Dönemi zamanın da eser vermiş sonrasın da İslamiyet’ i seçip Müslüman olduktan sonra dini konular da eserlerine devam etmiş bazı yazarlar, şairler bulunmaktadır. Arap Edebiyatın da yer alan bu şairler de Muhadramun şairleri olarak adlandırılır. Bazı kaynaklar da Müslüman olmasa bile Cahiliye Dönemin de yaşamış olan ve bu dönem de eser veren yazarlar ve şairler için de Muhadramun kelimesinin kullanıldığı görülmektedir.

Tarih alanın da ise Muhadramun kelimesinin kullanımının hemEmevilerdönemin de yaşayan insanlar için hem de Abbasiler dönemin de yaşamlarını sürdüren insanlar için söylendiği ve zaman dilimin de ki insanlar için kullanıldığı görülmektedir.

Hadisçiler ise Muhadramunlar’ ı sahabelerken ayrı tutmuşlardır. Her ne kadar Hz. Muhammed dönemin de yaşamış olsalar da Muhadramunlar’ ın Allah’ ın Resulüne hayatta iken inanıp İslamiyet’i seçmemelerinden dolayı onları sahabe olarak değerlendiremeyeceklerini söylemişlerdir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dönemin de yaşamış O hayattayken O’ na inanmış ve iman ederek Müslüman olmuş isimleri nesillerdir bilinen ünlü isimler de olmuştur. Veysel Karanî olarak bilinen Üveys bin el-Kareni bunlardan en bilineni olarak söylenebilir. Kadı Şüreyh bin el-Haris, Alkame bin Kays ve Ka’b el-Ahbâr, Irakî ve Suyûtî, İmam Müslim yine Peygamber Efendimiz dönemin de yaşamış ancak O’ nu hiç görmemesine rağmen inanmış ve hak din olan İslam’ ın yolunu seçerek Müslüman olmuş Muhadramun olarak adlandırılabilecek isimlerden bazılarıdır.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir