Tagged: Rabbena Firli

Rabbena Firli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı 0

Rabbena Firli Duası Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Rabbena Firli duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu ve Rabbena Firli (rabbenağfirli) duası hakkında. Rabbena Firli Okunuşu Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbena Firli Anlamı...