Zilzal Suresi Oku, Meal ,Türkçe,Anlamı

Zilzal Suresi

Kuran-ı Kerim’de 99. sırada olan Zilzal Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Zilzal Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda surenin konusunu ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

Zilzal Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal suresi konusu

Zilzal suresi “deprem” anlamına gelen zilzal kekimesinden ismini almıştır. “Zelzele” adıyla da anılmaktadır.

Zilzal suresinde kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır. Dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir. Surede anlatılanlara göre, yeryüzü içindeki hazineleri dışarı çıkarması, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması, yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması gibi çok büyük olaylar meydana gelecektir.

Zilzal suresi tefsiri

Zilzal suresinde kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir.

“Kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır (Hac suresi, 22/1)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İzâ Zülzilet” suresi Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

Özellikle 7. ayetin “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.” anlamında, dünya hayatında yapılan en küçük hayır veya şerrin kaybolmayacağını, ahiret gününde bunun hesabının verileceğini ve karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı tefsir edilmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir